امروزه مسابقات علمی بین المللی ابزار قدرتمندی برای تبادل تجربیات و ارتقای سطح علمی بوده و همواره آوردگاهی جهت ایجاد انگیزه و علاقه در مخاطبین محسوب می شود.هرساله چندین مسابقه ی ریاضی در سراسر دنیابرای گروه یکی از این مسابقات است که با هدف افزایش قدرت تفکر،یادگیری IMC های سنی مختلف برگزار می شود.مسابقات بین المللی تکنیک های محاسباتی و حل مساله،کارگروهی و ارتقا دانسته ها و آشنایی با روش های آموزش ریاضی همسو با استاندارد های جهانی برگزار می شود. .می باشد “مسابقات جهانی ریاضی” به معنای International mathematics competitions مخفف IMC از آسیای جنوب شرق متولد شد و 4991 رده سنی برگزار می گردد .این مسابقات درسال 3که با محوریت درس ریاضی و در امروزه بصورت بین المللی در سرتاسر جهان برگزار می شود. )علاوه بر تیمی- انفرادی برگزار شدن آن دراینست که سوالات آن برخلاف مسائل مطرحه در IMO(تفاوت آن با المپیاد ریاضی المپیاد که گاهاً بر پایه اطلاعات ریاضی استوار است ، بیشتر به جنبه قدرت خلاقیت و تفکر دانش آموز می پردازد. . کشور جهان در شهر اینچئون کره جنوبی برگزارشد62 نفر از 4111گفتنیست امسال دوازدهمین دوره آن با حضور و در کشورهندوستان برمیگردد.بهترین نتیجه قبل از این دوره از 6112اولین حضورتیم های جمهوری اسلامی ایران به سال .آفریقای جنوبی برگزار شد ،برمی گرددDurban ، که در شهر IMC مسابقات نیز به دهمین دوره مسابقات ریاضی خانه ریاضی شهر تهران ،وابسته به سازمان آموزش و پرورش متولی برگزاری و اعزام دانش آموزان ایرانی به این مسابقات می باشد.معولاً آزمون انتخابی آن در سه مرحله برگزار می گردد: .نفره به عنوان نماینده مدرسه می باشد1 مرحله اول آن توسط مدارس برگزار می شود و انتخاب یک گروه  . مرحله دوم آن معمولا در اسفندماه و به صورت فردی و گروهی برگزار می شود  تیم در هر رده سنی به عنوان تیم 1تیم منتخب مرحله اول 61 مرحله سوم که در اردیبهشت ماه برگزار می شوداز حدود  اعزامی به مسابقات جهانی برگزیده می شوند

کره جنوبی در تاریخ سیزدهم اسفند ماه با حضور دانش آموزان IMC دوازدهمین دوره انتخابی مسابقات منتخب شهر تهران در دبیرستان پسرانه مطهری و دبیرستان دخترانه نرجس برگزار شد. . نفره بمنظور راه یابی به رقابت های جهانی شرکت نمودند1 دانش آموز برتر شهر تهران در قالب تیمهای 4211در این مرحله تیم در مقطع 1 برگزار شد شرکت کردند و99 تیم منتخب مرحله اول در آزمون مرحله دوم که در اردیبهشت ماه سال11 دبیرستان برای حضور در مسابقات جهانی پذیرفته شدند . موفق شد در میان تمامی تیم های شرکت کننده از مدارس معتبر و معروف تهران نظیر علامه 42 دبیرستان رشد منطقه حلی،انرژی اتمی،مجموعه سلام،علامه طباطبایی ،علامه امینی و …رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. گفتنیست مسابقات بر خلاف روال معمول مسابقات علمی که تنها به صورت انفرادی برگزار می شود، در دو بخش سوالات تیمی و انفرادی برگزار می شود که به موجب با لابردن روحیه مشارکت جویی و کار تیمی در میان نخبگان کشور می شود.