همایش هوش و خلاقیت با حضور مولفین سرشناس انتشارات مبتکران (استاد وحید اسدی کیا) و انتشارات مهر و ماه (مهندس مصطفی باقری) در شهرستان آمل و بابل برگزار شد.

خانه المپیاد همرا شماست…