0
0

وبینار ویژه جمع بندی هوش و استعداد تحلیلی مجموعه هوشلند

وبینار ویژه جمع بندی هوش و استعداد تحلیلی

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

وبینار ویژه جمع بندی هوش و استعداد تحلیلی مجموعه هوشلند با حضور دکتر طاهری در تاریخ 17 و 18 خرداد در ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد.

لطفا اطلاعات خود را بادقت وارد نمائید.