0
0
0 از 0 رأی

19,000,000 تومان

ترم دوم کلاس المپیاد ریاضی سطح متوسط در قالب 24 هفته و در 96 جلسه تشکیل می شود .

این دوره شامل مباحث جبر ، نظریه اعداد . ترکیبیات و هندسه می باشد.

هندسه : شنبه  – ساعت  17:30  –   استاد وکیلی

ترکیبیات : دوشنبه  –  ساعت  17:30 –  دکتر علیپور

نظریه اعداد : سه شنبه  –  ساعت  17:30 – دکتر جمالی

جبر : چهارشنبه –  ساعت 17:30 –  استاد جعفری

 

 

 

پیش نمایش
  • نوع دوره: مجازی
  • مدرس: اساتید خانه المپیاد
  • زمان شروع دوره: 24 تیر
  • تعداد جلسات: 96 جلسه

اساتید خانه المپیاد

درباره مدرس اساتید دوره های هوشلند

مشاهده بیشتر

المپیاد ریاضی سطح متوسط 1402

المپیاد ریاضی سطح متوسط

دوره المپیاد ریاضی متوسط در 96 جلسه  برگزار خواهد شد.

محتوا

جزوه
جلسه دوم هندسه
جلسه دوم مبحث ترکیبیات
جلسه دوم نظریه اعداد
جلسه سوم مبحث هندسه
جلسه سوم مبحث ترکیبیات
جلسه سوم نظریه اعداد
جلسه چهارم مبحث هندسه
جلسه چهارم مبحث ترکیبیات
جلسه چهارم نظریه اعداد
جلسه اول جبر
جلسه پنجم مبحث هندسه
جلسه پنجم مبحث ترکیبیات
جلسه پنجم نظریه اعداد
جلسه دوم جبر
جلسه ششم مبحث هندسه
جلسه ششم مبحث ترکیبیات
جلسه ششم نظریه اعداد
جلسه سوم جبر
جلسه هفتم مبحث هندسه
جلسه هفتم مبحث ترکیبیات
اشتراک گذاری: