0
0
0 از 0 رأی

19,000,000 تومان

ترم پاییز کلاس المپیاد ریاضی مقدماتی در قالب 96 جلسه برگزار می گردد. این دوره جهت آمادگی برای شرکت در مسابقه ریاضی imc  و  همچنین برای شرکت در مرحله دوم المپیاد ریاضی imo   برنامه ریزی شده است .  شروع کلاس ها از 24 تیر می باشد.

هندسه : شنبه  – ساعت  16  –   استاد وکیلی

ترکیبیات : دوشنبه  –  ساعت  16  –  دکتر علیپور

نظریه اعداد : سه شنبه  –  ساعت  16  – دکتر جمالی

جبر : چهارشنبه –  ساعت 16 –  استاد جعفری

پیش نمایش
  • نوع دوره: مجازی
  • مدرس: اساتید خانه المپیاد
  • زمان شروع دوره: 24 تیر
  • تعداد جلسات: 96 جلسه

اساتید خانه المپیاد

درباره مدرس اساتید دوره های هوشلند

مشاهده بیشتر

المپیاد ریاضی سطح پیشرفته 1402

المپیاد ریاضی سطح پیشرفته

 

دوره المپیاد ریاضی سطح پیشرفته در 96 جلسه برگزار خواهد شد.

محتوا

جزوه
جلسه دوم مبحث هندسه
جلسه دوم مبحث ترکیبیات
جلسه دوم نظریه اعداد
جلسه سوم مبحث هندسه
جلسه سوم مبحث ترکیبیات
جلسه سوم نظریه اعداد
جلسه چهارم مبحث هندسه
جلسه چهارم مبحث ترکیبیات
جلسه چهارم نظریه اعداد
جلسه دوم جبر
جلسه پنجم مبحث هندسه
جلسه پنجم مبحث ترکیبیات
جلسه پنجم نظریه اعداد
جلسه سوم جبر
جلسه ششم مبحث هندسه
جلسه ششم مبحث ترکیبیات
جلسه ششم نظریه اعداد
جلسه چهارم جبر
جلسه هفتم مبحث هندسه
جلسه هفتم مبحث ترکیبیات
اشتراک گذاری: