0
0
0 از 0 رأی

4,500,000 تومان

ترم پاییز کلاس المپیاد ریاضی مقدماتی در قالب 20 جلسه برگزار می گردد. این دوره جهت آمادگی برای شرکت در مسابقه ریاضی imc  و مسابقه ریاضی sasmo  (برای پایه های 7 و 8 و 9  ) و همچنین برای شرکت در مرحله اول المپیاد ریاضی  imo    برنامه ریزی شده است . . شروع کلاس ها از 23مهر می باشد.

یک شنبه ها

ساعت :18

 

پیش نمایش
  • نوع دوره: مجازی
  • مدرس: دکتر مرتضی طاهری
  • زمان شروع دوره: 1 آبان ماه 1401
  • تعداد جلسات: 30 جلسه

اساتید خانه المپیاد

درباره مدرس اساتید دوره های هوشلند

مشاهده بیشتر

المپیاد ریاضی متوسط ترم پاییز

المپیاد ریاضی سطح متوسط

دوره المپیاد ریاضی مقدماتی توسط استاد احمدپور و دکتر طاهری و در 30 جلسه برگزار خواهد شد.

محتویات جلسات

20 جلسه
لینک کلاس
جزوات
جلسه اول ترکیبات
جلسه سوم هندسه
جلسه دوم ترکیبیات
جلسه چهارم هندسه
جلسه سوم ترکیبیات
جلسه پنجم هندسه
جلسه چهارم ترکیبیات
جلسه ششم هندسه
جلسه پنجم ترکیبیات
جلسه هفتم هندسه
جلسه ششم ترکیبیات
جلسه هشتم هندسه
جلسه نهم هندسه
جلسه هفتم ترکیبیات
جلسه آخر هندسه
جلسه هشتم ترکیبیات
جلسه نهم ترکیبیات
جلسه آخر ترکیبیات
اشتراک گذاری: