0
0
0 از 0 رأی

4,800,000 تومان

دوشنبه  –  ساعت  16  –  دکتر علیپور

 

پیش نمایش
  • نوع دوره: مجازی
  • مدرس: اساتید خانه المپیاد
  • زمان شروع دوره: 24 تیر
  • تعداد جلسات: 24 جلسه

اساتید خانه المپیاد

درباره مدرس اساتید دوره های هوشلند

مشاهده بیشتر

دوره ترکیبیات پیشرفته دکتر علیپور

دوره ترکیبیات پیشرفته دکتر علیپور

 

دوره ترکیبیات سطح پیشرفته در 24 جلسه برگزار خواهد شد.

محتوا

جلسه دوم مبحث ترکیبیات
جلسه سوم مبحث ترکیبیات
جلسه چهارم مبحث ترکیبیات
جلسه پنجم مبحث ترکیبیات
جلسه ششم مبحث ترکیبیات
جلسه هفتم مبحث ترکیبیات
جلسه هشتم مبحث ترکیبیات
جلسه نهم مبحث ترکیبیات
جلسه دهم مبحث ترکیبیات
جلسه یازدهم مبحث ترکیبیات
جلسه دوازدهم مبحث ترکیبیات
جلسه سیزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه چهاردهم مبحث ترکیبیات
جلسه پانزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه شانزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه هفدهم مبحث ترکیبیات
جلسه هجدهم مبحث ترکیبیات
جلسه نوزدهم مبحث ترکیبیات
جلسه بیستم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و یکم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و دوم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و سوم مبحث ترکیبیات
جلسه بیست و چهارم مبحث ترکیبیات
اشتراک گذاری: