0
0
0 از 0 رأی

1,000,000 تومان

این کارگاه در 10 جلسه توسط استاد وکیلی ، استاد مقصودی و دکتر طاهری برگزار می گردد.

پنج شنبه 20 مهر ساعت 16 الی 20:30

جمعه 21 مهر ساعت 19 الی 21:30

شنبه 22 مهر ساعت 19 الی 21:30

یک شنبه 23 مهر ساعت 20:30

دوشنبه 24 مهر ساعت 19 الی 21:30

سه شنبه 25 مهر ساعت 20:30

 

 

پیش نمایش
  • نوع دوره: مجازی
  • مدرس: اساتید خانه المپیاد
  • زمان شروع دوره: 20 مهر
  • تعداد جلسات: 10 جلسه

اساتید خانه المپیاد

درباره مدرس اساتید دوره های هوشلند

مشاهده بیشتر

کارگاه آنلاین المپیاد هندسه سطح مقدماتی

کارگاه آنلاین هندسه سطح مقدماتی

این کارگاه در 10 زنگ برگزار خواهد شد.

محتوا

زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
زنگ ششم
زنگ هفتم
زنگ هشتم
زنگ دهم
زنگ یازدهم
اشتراک گذاری: